Vatten - installation, underhåll och reparationer

Nordens Invest Bygg hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare och privatpersoner med VVS. För oss är inget projekt för litet eller för stort. Vi står starka med flera skickliga samarbetspartners, dels leverantörer men också producenter och hantverkare. Hör av dig till Nordens Invest Bygg om du behöver hjälp med installation, underhåll och reparation av varmvattenberedare, kranar, blandare, dusch, badkar, tvättställ, vattenutkastare, pump, servisledning, varmvattencirkulation, avstängningsventiler och vattenmätare.

 

Vår expertis:

• Varmvattenberedare
• Badrum
• Tappvatten
• Kranar och blandare
• Dusch och badkar
• Tvättställ
• Kök
• Vattenutkastare
• Cirkulationspump
• Servisledning
• Legionella
• Varmvattencirkulation
• Avstängningsventiler
• Vattenmätare

 

Att tänka på

Vattenkvaliteten i din fastighet eller bostad påverkas inte bara av yttre faktorer. För en hög vattenkvalitet är det viktigt att se över det egna uppvärmningssystemet. Framför allt är det legionellabakterier som trivs bra i stilla stående vatten och i vatten med för låg temperatur. Du kan vara på den säkra sidan om varmvattenberedaren hålls ren och har en temperatur som överstiger 60°C. Om du drabbas av legionellabakterier är det viktigt att du får hjälp för att sanera.