Värme - installation, underhåll och reparationer

Nordens Invest Bygg hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare och privatpersoner med VVS. För oss är inget projekt för litet eller för stort. Vi står starka med flera skickliga samarbetspartners, dels leverantörer men också producenter och hantverkare. Kontakta Nordens Invest Bygg om du behöver rådgivning och praktisk hjälp med installation, underhåll och reparation av värmeväxlare, värmepannor, fjärrvärme, element/radiatorer och golvvärme. Därtill kan vi också radiatorventiler, termostater, ute givare och expansionskärl.

Du kan förvänta dig engagemang, noggrannhet och kompetens när du behöver utföra arbeten med:

 

Vår expertis:

• Värmeväxlare
• Värmepannor
• Fjärrvärme
• Element/radiatorer
• Golvvärme
• Radiatorventiler
• Termostater
• Ute givare
• Expansionskärl

 

Att tänka på

Bor du i ett äldre hus med gamla element för vattenburen värme, kan det vara värt att med jämna mellanrum se över dessa. Ofta räcker det med att ha en årlig översyn där du kontrollerar ventilerna och luftar radiatorerna. I vissa fall kan det också vara aktuellt att fylla på vatten. Tänk på att stänga av värmepumpen innan du börjar.