Som privatkund kan du nyttja möjligheten till skattereduktion för ROT-arbeten. Det innebär att du i de flesta fall bara behöver betala en del av arbetskostnaden för reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad på din fastighet.

2016 är ROT-avdraget 30% av arbetskostnaden upp till 150.000 kr/år.
Arbeten som du vill ha utfört måste omfattas av villkoren för Skatteverkets skattereduktion. Skulle det visa sig att du inte är berättigad till ROT-avdraget, blir du betalningsskyldig på återstående belopp till Nordens Invest Bygg. Reglerna för ROT-avdrag framgår av Skatteverkets hemsida.

Att tänka på

1. FYLL I FORMULÄR FÖR ROT-AVDRAG.
2. Nordens Invest Bygg fakturerar dig de nedlagda kostnaderna minus det aktuella ROT-avdraget. Arbetskostnaden är specificerad på fakturan.
3. Efter din betalning erhåller Nordens Invest Bygg ROT-avdraget från Skatteverket.
4. Om Skatteverket inte godkänner ditt avdrag kommer Nordens Invest Bygg att fakturera dig återstående delen av arbetskostnaden.